Podnoszenie kompetencji przedsiębiorstw i ich pracowników, budowanie dialogu i partnerstwa oraz prezentacja rozwiązań przyczyniających się do rozwoju firm – to główne tematy konferencji, która 30 sierpnia br. zainaugurowała cykl spotkań regionalnych pn. Dialog dla kompetencji Jutra, współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W gdańskiej konferencji wzięło udział ponad 170 osób, w tym przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, przedsiębiorcy, przedstawiciele partnerów projektu, Instytucji Otoczenia Biznesu, a także eksperci zajmujący się tematyką zarządzania zasobami ludzkimi. Podczas konferencji przedstawiono trendy, które w najbliższych latach będą mieć realny wpływ na rozwój firm, a także obszary działań Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości do 2020 w zakresie podnoszenia kompetencji przedsiębiorstw i ich pracowników. Uczestnicy rozmawiali także o budowaniu przewagi firmy, planowaniu rozwoju i zarządzaniu zmianami z perspektywy praktyków biznesu i kształtowaniu dialogu i partnerstwa wewnątrz przedsiębiorstw.
Jedną z odpowiedzi na niedopasowanie kompetencji pracowników do potrzeb pracodawców są Sektorowe Rady ds. Kompetencji, których zakres i cele działania przedstawiła dyrektor Departament Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach PARP - „Prowadzone przez PARP badanie „Bilans Kapitału Ludzkiego" (BKL) wyraźnie pokazuje, że na przestrzeni ostatnich sześciu lat luka kompetencyjna staje się coraz wyraźniejsza. W połączeniu z pułapką demograficzną może być czynnikiem utrudniającym lub wręcz blokującym innowacje w Polsce. Naszym celem jest przekonanie firm MŚP, że warto włączać się w przygotowanie przyszłych pracowników do pracy, że od pracownika nie tylko należy wymagać, ale też można go kształtować. Myślenie o rozwoju to także myślenie o pracownikach, analizowanie kompetencji zarówno posiadanych, jak i niezbędnych w kolejnych etapach rozwoju. Włączenie przedsiębiorców (czy szerzej – pracodawców) we współpracę ze szkołami i uczelniami postrzegaliśmy – i nadal postrzegamy – jako nasze zadania. Zdajemy sobie sprawę, że małe lub średnie przedsiębiorstwo (MŚP) zatrudniające cztery osoby nie wejdzie we współprace ze szkołą zawodową i nie zorganizuje klasy patronackiej. Jednak kilka takich firm działających w jednej branży, zrzeszonych w organizacji przedsiębiorców – już tak. Właśnie takie działania mają inicjować i promować Sektorowe Rady ds. Kompetencji, których pierwszy etap powoływania właśnie finalizujemy".
Podczas konferencji wystąpili m.in.: Krzysztof Najder - Senior Advisor, Stratosfera by Deloitte; dr Adrianna Lewandowska, Instytut Biznesu Rodzinnego; Roland Budnik, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku; Katarzyna Gierczak Grupińska, prezes Fundacji Firmy Rodzinne i przedstawicielki PARP: Anna Świebocka-Nerkowska, dyrektor departamentu Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach i Nela Tomas, kierownik sekcji w Departamencie Usług Rozwojowych.