konferencja"

 

Program konferencji Early Warning Europe

 

9.00 - 10.00 Rejestracja.
Prowadzenie konferencji: Małgorzata Zawadka - dziennikarka, socjolożka, trenerka pracy z opowieścią.

Zapraszamy na poranną kawę i rozmowy networkingowe

10.00 - 10.20 Otwarcie konferencji. Polityka Nowej Szansy.
Jadwiga Emilewicz, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju

W polskim społeczeństwie wciąż istnieje negatywne postrzeganie porażki biznesowej. Wynika ono z utrwalonego przekonania, że jest ona skutkiem złego, nieprofesjonalnego a czasem nawet nieuczciwego działania. Jednakże zmiany rynkowe ostatnich lat, coraz mniejsza przewidywalność efektów podejmowanych działań i wynikający z tego wzrost ryzyka prowadzenia przedsiębiorstwa spowodowały zmianę spojrzenia na porażkę biznesową. Stała się ona wypadkową wielu czynników, na które poszczególni przedsiębiorcy często nie mają wpływu. Zaczęto zdawać sobie sprawę, że globalna gospodarka, w której następują ciągłe zmiany i tylko one są pewne w odróżnieniu od pewności istnienia przedsiębiorstwa, wymaga zmiany podejścia do kwestii porażki biznesowej.

Przedsiębiorstwa, które znalazły się w trudnej sytuacji, powinny móc liczyć na wsparcie. Na te oczekiwania odpowiada Polityka Nowej Szansy, która obejmować będzie takie zagadnienia jak udostępnienie różnego rodzaju instrumentów wczesnego ostrzegania przed mogącymi nastąpić sytuacjami kryzysowymi w przedsiębiorstwie, wspieranie przedsiębiorstwa znajdującego się w kryzysie poprzez stworzenie odpowiednich rozwiązań prawnych, wsparcie finansowe przeznaczone na ratowanie i restrukturyzację oraz wsparcie doradcze, informacyjne i psychologiczne dla przedsiębiorców na etapie ponownego podejmowania działalności gospodarczej.

10.20 - 10.50 Inauguracja projektu. Early Warning w Danii, Early Warning w Polsce.
Søren Boutrup: doradca w Danish Ministry of Business and Growth, lider europejskiej sieci mentorów w projekcie Early System Warning

Program Early Warning jest realizowany w Danii od 2007 roku. Dzięki podejmowanym w jego ramach działaniom udało się pomóc ponad 5 000 przedsiębiorstw, które znalazły się w trudnej sytuacji. Było to możliwe dzięki działającej w całej Danii sieci ponad 100 mentorów, pracujących z przedsiębiorcami na zasadzie wolontariatu.

W swoim wystąpieniu Søren Boutrup, lider europejskiej sieci mentorów w projekcie Early Warning Europe, omówi strukturę programu i zasady jego funkcjonowania oraz podzieli się doświadczeniami zdobytymi w ciągu dziewięciu lat funkcjonowania polityki wspierania duńskich przedsiębiorstw w zarządzaniu kryzysami. Warto skorzystać z tych doświadczeń, aby dostosować działania do specyfiki polskiego rynku. Będzie to zadanie zespołu projektu, którego członkowie będą do dyspozycji uczestników konferencji przez cały czas jej trwania.

10.50 - 12.00 Panel dyskusyjny. Co zrobić gdy jest trudno. Rozmowa z przedsiębiorcami o tym, co to znaczy prowadzić firmę we współczesnej gospodarce.
Moderator: Małgorzata Zawadka
Paneliści: Ewa Sobkiewicz (Salve Medica), Wiktor Morgulec (Morgulec.com),  Janusz Kunke (Kunke Poligrafia), Jakub Bułat (Tarabuk Księgarnia&kawiarnia)

Porażki to nieodłączna część prowadzenia biznesu. Każda porażka to kryzys w funkcjonowaniu firmy, często traumatyczne doświadczenie dla jej właścicieli. Co zrobić, by porażkę przekuć w sukces? Swoimi doświadczeniami podzielą się przedsiębiorcy, którzy niejeden kryzys i niejedną trudną sytuację mają już za sobą, a jednak wciąż z sukcesem prowadzą swoje firmy - choć nie zawsze już te same. Warto posłuchać, skąd brali siłę do działania, kto był dla nich wsparciem w tych trudnych sytuacjach, czy i kogo zdecydowali się prosić o pomoc. Czego nauczyły ich sytuacje kryzysowe? Czy podzielają pogląd, że, aby osiągnąć sukces, trzeba zaakceptować możliwość poniesienia porażki? Jak sobie z nią radzić?   

12.00 - 12.45 Lunch

Zapraszamy na Lunch.

12.45 - 13.45 Wystąpienie eksperckie. Psychologia trudności.
Dr Paweł Fortuna: mentor, trener biznesu. Inicjator i organizator konferencji „Ludzka twarz biznesu”, organizator spotkań „Firma to ludzie”. Autor książki „Pozytywna psychologia porażki”.

Najczęściej uznajemy, że na niepowodzenia narażeni są inni.  Można to interpretować jako sygnał ochrony własnego „ja” przed zagrażającymi nam porażkami. Ta tendencja do podtrzymywania za wszelką cenę naszego dobrego wizerunku stoi na przeszkodzie uczenia się na błędach, a więc jednej z najskuteczniejszych strategii wykuwania mistrzostwa.

Motywacja osiągnięć – najistotniejsze źródło mobilizacji w przestrzeni biznesu – ma dwa ramiona: nadzieję na sukces oraz lęk przed porażką. Które ramię motywacji osiągnięć okaże się silniejsze? To, które częściej i obficiej „karmimy”. Można wskazać zespoły, departamenty, a nawet całe organizacje, w których dominuje jedna z tych sił.  Najczęściej nie jesteśmy tego świadomi,  choć sytuacja taka prowadzi do namacalnych i często nieodwracalnych skutków. Jakich? Co zrobić, by motywacja osiągnięć była naszym sprzymierzeńcem, a nie wrogiem? Jak bez lęku podchodzić do niepowodzeń by z cytryn zrobić lemoniadę?  Na te i inne pytania odpowie Paweł Fortuna, psycholog, mentor, trener biznesu, pisarz i kompozytor, który zaraża entuzjazmem, pobudza do myślenia, inspiruje do rozwoju i samodzielnych poszukiwań, pomaga lubić ludzi i lepiej żyć.

13.45 - 14.45 Panel dyskusyjny. Mentoring biznesowy. Czym jest i jak go wykorzystać do wsparcia firm? Rozmowa z przedsiębiorcami stosującymi mentoring biznesowy w codziennej pracy.
Moderatorzy: Katarzyna Gierczak-Grupińska, Eleni Stecka, Fundacja Firmy Rodzinne.
Paneliści: Adam Rozwadowski (Enelmed), Sylwia Marciniak (trener biznesu, coach), Sylwia Karczewska (Café Marzenie), Johnny Heinemann (mentor, Early Warning, Dania)

W trudnych chwilach niezwykle cenna jest możliwość kontaktu z osobą, do której mamy zaufanie, która jest dla nas autorytetem i która poradziła sobie z podobnymi do naszych problemami. Takimi osobami mogą być mentorzy - doświadczeni przedsiębiorcy, eksperci, którzy wesprą nas swoim doświadczeniem, spokojem i mądrością. Dadzą siłę do dalszego działania, pomogą nie stracić wiary we własne siły.

O tym, czym może być mentoring biznesowy dyskutować będą mentorzy i mentorowani. Czego nawzajem od siebie oczekują? Dlaczego budowanie długotrwałych relacji jest tak ważne? Celem projektu Early Warning Europe jest budowa ogólnopolskiej sieci mentorów-woluntariuszy i stworzenie wzajemnie wspierającego się środowiska przedsiębiorców. 

14.45 - 15.00 Przerwa kawowa

Zapraszamy na przerwę.

15.00 - 15.30 Early Warning. Co daje firmom i duńskiej gospodarce wczesne wsparcie w trudnościach.
Henrik Noes Piester: Danish Ministry of Business and Growth

Dlaczego w Danii zdecydowano się realizować Early Warning Programme? Jaki wpływ miało wczesne  wsparcie firm w przezwyciężaniu sytuacji kryzysowych na stan gospodarki Danii? Swoimi doświadczeniami podzieli się Henrik Noes Piester, główny doradca w Early Warning Programme w Danii, mający bogate doświadczenie we wspieraniu rozwoju przedsiębiorczości, w tym również „przedsiębiorczości drugiej szansy”. 

15.30 - 16.00 Early Warning po polsku. Założenia projektu.
Anna Świebocka, Małgorzata Mączyńska (Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości), Katarzyna Gierczak-Grupińska, Eleni Stecka (Fundacja Firmy Rodzinne).

Celem projektu Early Warning Europe jest stworzenie systemu wsparcia przedsiębiorców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji, we wszystkich krajach uczestniczących w projekcie. Jakie będą zasady działania systemu w Polsce opowiedzą realizatorzy projektu, przedstawiciele Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Fundacji Firmy Rodzinne. Omówią rolę konsultantów regionalnych, dostępnych w każdym województwie, oraz zasady współpracy z mentorami, którzy wspierać będą przedsiębiorców na zasadzie wolontariatu.

Ważnym celem projektu jest również zmiana postrzegania przez społeczeństwo i samych przedsiębiorców niepowodzenia w biznesie, tak aby porażka nie była postrzegana jako coś, czego za wszelką cenę należy unikać. Bo, zgodnie z mottem konferencji, „Sukcesy odnoszą tylko ci, którzy nie boją się porażek”. 

16:00 Podsumowanie

Podsumowanie konferencji

 

 logotypy