dialog logoRegionalne konferencje Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

 

O czym będziemy mówili?

Często słyszymy opinie na temat systemu edukacji, że jest niedoskonały, że przekazywana wiedza jest czysto teoretyczna, brakuje praktycznych elementów nauczania.
Powstaje pytanie jak sprawić, aby system edukacji nauczał praktycznych umiejętności, odpowiadał na bieżące potrzeby rynku pracy, lepiej przygotowywał ludzi młodych do pełnienia ról zawodowych? Co oznacza kształcenie na potrzeby rynku pracy? Jak to zrobić?

Odpowiadając na te i podobne pytania w trakcie konferencji będziemy dyskutowali m.in. na temat możliwości finansowania podnoszenia kompetencji pracowników, zastosowania narzędzi wspomagających rozwój kompetencji zawodowych, przedstawimy w jaki sposób zaangażować przedsiębiorców w kształt programów nauczania - zmierzającego do dopasowania kompetencji absolwentów do potrzeb współczesnego rynku pracy, powiemy o planach rozwojowych, trendach i wyzwaniach rynku pracy.
Dla kogo?
Konferencje są dedykowane przedsiębiorcom i organizacjom przedsiębiorców oraz instytucjom edukacyjnym zarówno z obszaru edukacji formalnej jak i nieformalnej. Do udziału w wydarzeniach zapraszamy również kadry administracji państwowej, samorządu terytorialnego, pracowników instytucji działających na rzecz rozwoju rynku pracy i kompetencji.
W jaki sposób?
Formuła konferencji przewiduje wystąpienia eksperckie, panele dyskusyjne, udział w warsztatach. Wezmą w niej udział specjaliści z dziedziny rynku pracy, zarządzania, edukacji prezesów firm, ekspertów w zakresie współpracy biznesu z edukacją oraz mentorów.
Program konferencji został ułożony tak, aby w jak największym stopniu można było przekazać wiedzę, wymienić się doświadczeniami i jednocześnie stał się inspiracją do podejmowania działań na rzecz współpracy środowisk biznesu i edukacji. Zapraszamy wszystkich, którym bliska jest idea współpracy biznesu z edukacją, przedsiębiorców którzy już współpracują ze szkołami, uczelniami. Trenerów, mentorów, specjalistów HR, specjalistów od rynku pracy oraz wszystkich którzy chcą się podzielić swoimi doświadczeniami, nawiązać relacje i tworzyć na rzecz rozwoju i dialogu dla kompetencji jutra.

 

 

Udział w konferencji jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona.