dialog logo

Dialog dla kompetencji Jutra – to cykl konferencji poświęconych współpracy pomiędzy biznesem i edukacją czy działaniach na rzecz zmniejszenia niedopasowania kompetencji na rynku pracy. W trakcie konferencji będziemy dyskutowali m.in. na temat zastosowania narzędzi wspomagających rozwój kompetencji zawodowych, funkcji mentoringu w firmach, przedstawimy możliwości zaangażowania przedsiębiorców w kształt programów nauczania - zmierzającego do dopasowania kompetencji absolwentów do potrzeb współczesnego rynku pracy, powiemy o planach rozwojowych w kontekście zarzadzania strategicznego, trendach i wyzwaniach rynku pracy.

Dialog dla kompetencji jutra


logo msp

Forum Edukacyjne dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw - to coroczne przedsięwzięcie organizowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) od 2000 roku. Celem tej imprezy, która od lat cieszy się dużą popularnością wśród przedsiębiorców, jest umożliwienie bezpośredniego kontaktu małym średnim przedsiębiorcom z instytucjami wdrażającymi programy unijne. XVI edycja Forum MSP odbyła się w dniach 14-15 września 2016 r.

www.forummsp.parp.gov.pl

Kontakt: Departament Komunikacji i Marketingu (DKM) - tel. (22) 432-71-45; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


 logoStartupSummit

Startup Summit - to największa organizowana przez polską administrację konferencja poświęcona rozwojowi przedsiębiorczości start-upowej. Celem konferencji jest ekspansja polskich projektów startupowych i promowanie ich na rynkach międzynarodowych. Tematy Startup Summit to rozwój ekosystemu start-upowego w Europie Środkowo-Wschodniej, trendy technologiczne oraz  innowacyjne przedsięwzięcia biznesowe. Co roku konferencji towarzyszy konkurs ScaleMeGlobal dedykowany startupom i pomysłodawcom biznesów z globalnym potencjałem. 

www.summit.startup.gov.pl

Kontakt: Departament Komunikacji i Marketingu (DKM) - tel. (22) 432-71-45


 LOGOTYP-EKMSP

Europejski Kongres MSP - Celem przedsięwzięcia, organizowanego przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach oraz PARP, jest podkreślenie roli małych i średnich przedsiębiorstw w procesie budowania innowacyjnej, dynamicznej gospodarki oraz zwrócenie uwagi na szanse i wyzwania stojące przed ich rozwojem.

Podejmowane podczas sesji merytorycznych tematy skupiają się wokół zagadnień związanych m.in. z analizą obecnego stanu MŚP w Polsce i w UE, rozwojem funduszy europejskich dla wzrostu konkurencyjności MŚP, rolą otoczenia biznesu i samorządu terytorialnego w tworzeniu warunków i instrumentów dla rozwoju i wzmocnienia potencjału tego sektora, internacjonalizacją polskich MŚP oraz współpracą nauki i biznesu dla rozwoju innowacyjnej gospodarki.

www.ekmsp.eu

KontaktDepartament Komunikacji i Marketingu (DKM) - tel. (22) 432-71-45


pracodawca jutra 2016

Pracodawca Jutra

Celem Konkursu jest wyróżnienie pracodawców, którzy z sukcesem realizują przedsięwzięcia o charakterze edukacyjnym skierowane do osób przygotowujących się do wejścia na rynek pracy. Do udziału w konkursie zapraszamy przedsiębiorców prowadzących działalność i mających siedzibę na terenie RP, realizujących ciekawe inicjatywy i mogących się pochwalić najbardziej przemyślanymi działaniami z obszaru employer brandingu, których adresatem są uczniowie, studenci lub absolwenci. Pracodawcy ubiegający się o wyróżnienie w konkursie muszą wykazać, że podejmowane przez nich działania mają charakter kompleksowy, zostały przygotowane w sposób przemyślany, a udział w nich faktycznie przyczynia się do zwiększenia kompetencji młodych osób w określonym obszarze.

Więcej


20120615 PPP

Polski Produkt Przyszłości

Konkurs „Polski Produkt Przyszłości" organizowany jest corocznie od 1997 roku. Od 2002 roku organizatorem Konkursu jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Celem Konkursu jest promocja i upowszechnianie osiągnięć twórców innowacyjnych produktów (wyrobów i technologii), które mają szansę zaistnieć na rynku polskim. Do Konkursu mogą przystąpić jednostki naukowe, przedsiębiorcy i konsorcja: jednostka naukowa-przedsiębiorca, z krajów Unii Europejskiej. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

Konkurs jest przeprowadzany w trzech kategoriach:
1. produkt przyszłości jednostki naukowej,
2. produkt przyszłości przedsiębiorcy,
3. produkt przyszłości konsorcjum: jednostka naukowa-przedsiębiorca.

Nagrody i wyróżnienia „Polski Produkt Przyszłości" przyznawane są za propozycję nowego, innowacyjnego produktu, którego projekt:
• jest doprowadzony najdalej do etapu prac wdrożeniowych (projekt niewdrożony),
albo
• został wdrożony do praktyki produkcyjnej - w okresie od 12 miesięcy do 21 miesięcy przed datą zgłoszenia projektu do Konkursu – (projekt wdrożony).

Zwycięzcy w Konkursie Polski Produkt Przyszłości otrzymują statuetkę, dyplom, prawo posługiwania się w korespondencji i promocji znakiem i hasłem „Polski Produkt Przyszłości" oraz wsparcie w promocji produktu.

Wiecej